Συνθεση σωματείου​

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζυγούρης Νικόλαος

Κιν. 6973031150

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαντζιάρας Ευάγγελος

Κιν. 6948207890

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαΐτσης Δημήτριος

Κιν. 6973031976

ΤΑΜΙΑΣ

Καουνάς Κωνσταντίνος

Κιν. 6973031036

ΕΦΟΡΟΣ

Μαμουρέλης Βάιος

Κιν. 6978443545

ΜΕΛΟΣ

Γεωργακόπουλος Νικόλαος

Κιν. 6944209906

ΜΕΛΟΣ

Μπάντζιος Αναστάσιος

Κιν. 6972025784

ΜΕΛΟΣ

Σπύρου Ιωάννης

Κιν.6973031903

ΜΕΛΟΣ

Τσόγκας Δημήτριος

Κιν. 6945570228